Zarejestruj urządzenie

1

WNIOSEK

Aby zarejestrować urządzenie techniczne po raz pierwszy należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania technicznego urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządze.

2

WERYFIKACJA

Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków,Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania,Inspektor UDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.

3

BADANIA ODBIORCZE

Celem badania jest potwierdzenie,że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne.

4

DECYZJA

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony.

ub2uc2utb2

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rejestracji konkretnych urządzeń technicznych, które dostępne są po wejściu w powyższe kategorie urządzeń. 

Zamknij
Korzystanie z witryny oznacza akceptację Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookie w serwisie